Avís legal i privacitat

La present pàgina web -www.kopdegas.com-, el seu contingut i el seu nom són propietat exclusiva de:

Kop de Gas SL

Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43458, Foli 144, Fulla 430551, amb NIF B65911323 i domicili fiscal a: C/ Mallorca 293, 2-1, 08037, de Barcelona.

Propietat

La present pàgina web i el seu contingut estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola i entre d’altres pels Drets d’Autor i el Dret de Marques. Kop de Gas és una marca registrada. Queda prohibit, excepte per a ús personal y privat dins dels termes de la Llei, utilitzar i reproduir, total o parcialment, en el format que sigui, la present pàgina web o el seu contingut sense la prèvia autorització de Kop de Gas SL (info@kopdegas.com). D’acord amb aquest ús personal i privat, Kop de Gas SL concedeix a l’usuari una llicència limitada, no exclusiva i revocable per a la consulta de la present pàgina web per compte i risc de l’usuari. La dita llicència no concedeix cap dret en particular d’explotació comercial dels seus continguts.

Límit de responsabilitat

A pesar que Kop de Gas SL pren les mesures necessàries perquè la present pàgina web sigui accessible normalment i de forma permanent i que la informació que conté estiogui actualitzada, pot ser que alguna informació de la pàgina contingui errors o que algunes dificultats tècniques o necessitats de manteniment correctiu o evolutiu provoquin la suspensió o l’accés difícil a la present pàgina. Sota cap circumstància, Kop de Gas SL respondrà de qualsevol dany en relació a l’ús o la impossibilitat d’accés a la present pàgina web.

Dades personals

Totes les dades personals que recopilemn són sotmeses a tractament informàtic amb la finalitat de poder posar-nos en contacte amb vostè, respondre a les seves consultes o remetre-li informació sobre els nostres productes. L’entitat responsable de la gestió d’aquestes dades és Kop de Gas SL. Les seves dades personals frmen part de l’arxiu de contactes de Kop de Gas SL. per raons de treball. Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades.